Livets tre

...en utstilling om hvor du kommer fra.

Tenk over hvem du er! Vi mennesker har en lang historie bak oss, en historie vi kan lese i vår egen kropp. Alle våre særtrekk, fra vår store hjerne og oppreiste gange til at vi består av flere celler, kan fortelle oss om hvor vi kommer fra. Bli med på en ferd bakover i vår historie, og se hvor vi hører hjemme på livets tre!

12. januar 2018 åpner utstillingen «Livets tre» på Zoologisk museum (Colletts hus). I utstillingen kan du vandre bakover i tid langs stamtreet til nålevende dyr, helt tilbake til det første livet. Her møter vi dinosaurer og panserpadder, de første landdyrene og de første plantene. Utstillingen viser både fossiler og rekonstruksjoner av utdødde organismer, samt noe av det store mangfoldet av nålevende arter, og viser hvor de alle hører hjemme i det store livets tre.

Utstillingen tar for seg særlig mennesker og fugler, og deres forfedre. Vi kan følge vår egen evolusjonshistorie bakover, fra oss selv via fossiler av huleboere og apemennesker, og videre bakover sammen med våre nære og ikke fullt så nære slektninger til de første pattedyrene og deres forfedre. På samme måte følger vi fuglene tilbake til de utviklet seg fra dinosaurene, og videre bakover til de første virveldyrene kom opp på land. Fortellingen er levendegjort ikke bare med fossiler, men med noen av verdens beste modeller av våre og fuglenes forfedre, som den dunete rovdinosauren Sinosauropteryx, panserpadden Acanthostega og skrekkfisken Panderichthys.

Publisert 27. okt. 2017 13:57 - Sist endret 14. nov. 2017 10:08