English version of this page

Botanisk hages Venner

Botanisk hages Venner ble opprettet i 1986 og har som formål å å fremme kjennskap til og interesse for Botanisk hage samt styrke og støtte hagens aktiviteter.

Venneforeningen teller om lag 1200 medlemmer.

Viktige aktiviteter gjennom året er det årlige Vårtreffet i juni og julemarkedet i desember.

For mer informasjon om Botanisk hages Venner, se: www.botaniskhagesvenner.no/

Bod på VårtreffetFra Vårtreffet 2010, et av Botanisk hages Venners årlige arrangementer. Foto: Ulla Schildt, NHM

Publisert 9. des. 2008 14:08 - Sist endret 2. feb. 2018 14:33