Osloryggen

På Osloryggen viser vi et utvalg av arter som er typiske for den kalk- og skiferrik berggrunnen i Indre Oslofjord.

Foto: Per Aas, NHM

I dette anlegget vises bare arter som hører opprinnelig hjemme i Oslo-området, og er typiske for øyene og kystområdene rundt Indre Oslofjord. Noen av disse plantene har sin nordligste forekomst i Oslo-området, andre er vanlige langs hele kysten av Sør-Norge.

Osloryggen ble anlagt til Oslo bys 1000 års jubileum i år 2000. Spesielle Osloplanter er fylkesblomsten bakkekløver Trifolium montanum og dvergtistel Cirsium acaule, som har sitt eneste norske voksested i Oslo.

Vårblomstringen i Oslo-området er representert ved arter som blåveis Hepatica nobilis, kubjelle Pulsatilla pratensis, hvitveis Anemone nemorosa, gulveis A. ranunculoides, marianøkleblomst Primula veris og liljekonvall Convallaria majalis. Fargerike innslag på Osloryggen om sommeren er den lilla blodstorkenebben Geranium sanguineum, det blå dragehodet Dracocephalum ruyschiana, den kremhvite knollmjødurten Filipendula vulgaris og den gule krattalanten Inula salicina. Disse plantene danner en fargesprakende palett på Osloryggen fra begynnelsen av juni til et stykke ut i juli. Velsmakende og duftende innslag er bakketimian Thymus pulegioides og bergmynte Origanum vulgare.

Noen av de omtrent 90 artene på Osloryggen er truet i naturen. Dvergtistel C. acaule vokser i dag kun i Oslo. Hvitmure Drymocallis rupestris er også sjelden og har i dag kun tre-fire kjente lokaliteter i Norge. Voksestedene trues både av gjengroing og slitasje som følge av økt ferdsel. Forekomstene av dvergtistel og hvitmure er sannsynligvis rester av en større utbredelse den gang klimaet var varmere.

En av Botanisk hages viktige oppgaver er å ivareta levedyktige bestander av disse truete artene. Botanisk hage fungerer som en levende genbank for dvergtistel Cirsium acaule, hvitmure Drymocallis rupestris, ertevikke Vicia pisiformis, bakkekløver Trifolium montanum, dragehode Dracocephalum ruyschiana, fagerrogn Sorbus meinichii og flere andre sjeldne plantearter i områdene rundt indre Oslofjord.

Publisert 28. des. 2007 08:57 - Sist endret 11. nov. 2017 09:00