Kurs i kompostering

Hvordan fungerer kompostering og hvilke dyr finner vi i komposthaugen?

Nils-Petter Bergersen, gartner i Botanisk hage, sjekker temperaturen i komposhaugen med et riveskaft. Foto: Axel Dalberg Poulsen, NHM

Komposteringsprosessen bryter ned avfallet til lettløselig næring som plantene kan ta opp med røttene sine.

I en varmkompost er det mest sopp og bakterier som jobber (mikroorganismer), i en kaldkompost får vi også hjelp av meitemark og forskjellige insekter og smådyr (skrukketroll, skolopender osv.).

Når du vet hvordan, er det ikke vanskelig å lage god kompost. I en varmkompost kan du gjøre matavfall om til plantenæring for kjøkken- og prydhage. Hageavfallet kan bli et fint jordforbedringsmiddel i en kaldkompost.

Kompostering løser et avfallsproblem for deg og øker det biologiske mangfoldet i hagen. I tillegg til å gi næring til plantene gir komposten levesteder og mat for mange små dyr og mikroorganismer som er med på å holde hagen sunn og frisk. Vil du ha en økologisk hage, er kompost en forutsetning.

Nina Berge og Nils-Petter Bergersen forteller om prinsipper og prosesser.

Kompost- og hageekspert Nina Berge har jobbet som miljøkonsulent i Grønn Hverdag i mange år, og har holdt kompostkurs over hele landet.

Emneord: komposteringskurs
Publisert 31. jan. 2017 14:46 - Sist endret 24. mai 2017 09:55